ASUS ZenWatch 2 (WI502Q) | ZenWatch | ASUS 台灣 ,ASUS ZenWatch 2 提供兩種尺寸,無論手腕粗細均能享受細膩風格與強大功能。 ... 下述顏色/規格會因不同國家有所調整,詳細銷售機種請洽全省各大通路 ...