ZenFone 4 - momo購物網,ZenFone 4,手機系列,ASUS 手機,品牌旗艦,ZF6 (6/128),MaxPro M2,ZF5 (64G)各式規格種類,與ASUS 華碩,HODA熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦!