NAS自行架設VPN Server - 以Synology 架設為例- Ameyo Life, Synology NAS VPN Server 套件目前提供PPTP、OpenVPN 、L2TP/IPSec三種協定的連結方式,到底要用PPTP、OpenVPN 與L2TP/IPSec哪一種 ...