PChomeTalk Skype專用機| Skype商城 - PChome & Skype,PChomeTalk Skype專用機. 加贈免費體驗35分鐘Skype通話點數. 簡單,就很好用; 支援SIM卡通話、行動網路功能; Skype專用+PChomeTalk UI,簡潔易懂; 內建網路 ...