Outlook Express & Outlook 郵件備份教學 - 中國醫藥大學資訊中心 ...,Outlook Express & Outlook 郵件備份教學. Outlook Express 郵件備份,可針對單一信件匣或所有信件備份。 Outlook Express預設的資料夾位置在: C:-Documents ...