HuaweiShare使用教程,手机电脑大文件传输无忧#潮机课堂#精华帖 - 华为MateBook系列玩机技巧 花粉俱乐部,Huawei Share是一种文件快速分享方式,可以在华为设备之间方便快捷地传输图片、视频等文件。它通过蓝牙快速发现周边其他华为设备,然后通过WLAN快速传输文件。 使用前,请确保您的华为设备支持Huawei Share功能。