HUAWEI P20 Pro - PChome 購物中心,智慧型手機-HUAWEI P20 Pro. ... 送卡娜赫拉保溫杯~附保護套+保貼. HUAWEI P20 Pro 6.1吋徠卡雙鏡頭全面屏八核機. 網路價 $ 23900 詳 立即訂購 ...