Gina Carano - 百度百科,吉娜·卡拉诺(Gina Carano),1982年4月16日生于美国德克萨斯州的达拉斯县,美国电影女演员、拳击手。2011年,出演个人第一部电影《我是李小龙》;2013年,出演 ...