Note 9 (6G128G) - PChome 24h購物,三星旗艦館. 折價券專區. 三星旗艦館折價券商品. 新品上架. 三星旗艦館新上架商品. Galaxy Note 系列. Note 9 (6G/128G) · 福利品→Galaxy Note系列. 活動專區.