ASUS ZenWatch 3 (WI503Q) 智慧錶| 智慧型手錶手環| Yahoo ...,ASUS ZenWatch 3 (WI503Q) 智慧錶,智慧型手錶/手環,內建喇叭與麥克風,與手機藍牙連結下可接聽與撥打電話;品味美學:日環蝕多層次錶圈設計,