ASUS ZenBook Flip S ( UX370 ) 是筆電也可以是平板360° 翻轉美力 ...,在華碩一系列的輕薄旗艦機種中ASUS ZenBook Flip S 可說是相當特別的存在具備ZenBook 輕薄美型外型之外也具備高效能硬體機身大小僅31.1(W) x 21.1(D)cm,