ASUS ZenPad 10 (Z300C) BIOS及韌體| 平板電腦| ASUS 台灣 ,Z300C MR8 V4.7.5 WW Release Note 系統穩定度改善 1)降低長時間螢幕關閉後機率性螢幕無法點亮開啟檔案傳輸模式,可正常顯示縮圖解決播放特定MP4檔案 ...