Mate20 X - PChome 24h購物,PChome · 線上購物 · 24h購物 · 華為旗艦館; △Mate20 X. 華為旗艦館. 活動專區. 現在買! 幫你折價! 點我結帳驚喜價 · 現在買! 幫你折價! 新品上架. 華為旗艦館新上架 ...