HUAWEI nova 3e | 智慧手機 | HUAWEI Taiwan,HUAWEI nove 3e FullView Display 2.0全面屏螢幕,讓視野更寬廣。搭配出色的前後鏡頭及拍照軟體,在任何時刻皆能捕捉美麗、自然的畫面。 推薦閱讀 亞太 Gt TV 電視超高 CP 值選擇,只要 139 元擁有業界最多 160 台直播頻道