HUAWEI Mate 20 Pro 規格| HUAWEI TAIWAN,約189 克. HUAWEI Mate 20 Pro ... 有線充電:MAX 40W HUAWEI 超級快充無線充電:15 W HUAWEI 無線快速充電** *理論值 ... 另行購置相容的Qi 認證無線充電器。