HUAWEI 華為FIT 運動智慧手錶| 蝦皮購物,huawei #華為手錶#運動手錶#運動手環家人尾牙抽到,全新未拆。 因為已經有Apple Watch所以出售。 購買HUAWEI 華為FIT 運動智慧手錶.