FLIR 紅外線熱顯像儀租賃電氣與機械行業領域專用紅外熱像儀儀器出租 ...,FLIR 紅外線熱顯像儀租賃電氣與機械行業領域專用紅外熱像儀儀器出租.單日1000起規格同flir E6 非E4 非E5.