Feb 22 - 洞里薩湖Tonlé Sap @ 靖靖地想你... :: 痞客邦::, 我們的遊覽車抵達洞里薩湖(Tonlé Sap)後,小鄭就發給我們每人一張船票(船票還來不及拍,就被撕了一邊啊~) 票價:US$ 10(行程內附) ...