CH32-08-01弟子規圖說,規. 聖. 父母呼「應勿緩「父母命. 公x 马云马云TE x *. 居日晨父及父. 有え則子母父母父. 常省去貴命》. 「. 公元. 而. 而親仁 ... 則順x 在謹. 變定会承帽文子信. 弟子規圖說2 ...

 • 開箱評測 ZenBook 14(UX434)輕薄筆電,開外掛的智慧觸控板 ScreenPad 2.0 初體驗

 • PDF Rotator - PDF頁面批次翻轉工具

  PDF 是非常見的檔案格式,尤其當成文書輸出非常的適合,通常為了文件閱讀的一致性,許多文檔可能會全部都是直的,或是全部都是橫的,不過總是有例外的時候,這時候可能就需要 PDF 的翻轉工具來幫幫忙,PDF Rotator 可以將文件內的單一頁... https://easylife.tw/3555
 • 弟子規全文注音版

  《弟子規》原名《訓蒙文》,為清朝康熙年間秀才李毓秀所作,後來清朝賈存仁修訂改編《訓蒙文》,並改名《弟子規》。 李毓秀(公元1662年至1722年),字子潛,號采三,清代 ...
 • 弟子規

  弟子規. ◎總敘. 弟子規聖人訓守孝弟次謹信. 汎愛眾而親仁有餘力則學文. ◎入則孝. 父母呼應勿緩父母命行勿懶. 父母教須敬聽父母責須順承. 冬則溫夏則凊晨則省昏 ...
 • 弟子規全文

  總敘. 弟子規聖人訓首孝弟次謹信汎愛眾而親仁有餘力則學文. 入則孝. 父母呼應勿緩父母命行勿懶父母教須敬聽父母責須順承冬則溫夏則凊晨則省昏則定出必告反必 ...
 • 弟子規文字版

  弟子規. 總. 敘. 弟子規. 聖人訓. 首孝弟. 次謹信. 汎愛眾. 而親仁. 有餘力. 則學文. 入則孝. 父母呼. 應勿緩. 父母命. 行勿懶. 父母教. 須敬聽. 父母責. 須順承. 冬則溫.
 • CH32-08-01弟子規圖說

  規. 聖. 父母呼「應勿緩「父母命. 公x 马云马云TE x *. 居日晨父及父. 有え則子母父母父. 常省去貴命》. 「. 公元. 而. 而親仁 ... 則順x 在謹. 變定会承帽文子信. 弟子規圖說2 ...
 • 弟子規簡說 - 淨空法師專集

  弟子規全文. 總. 敘. 弟子規,聖人訓,首孝弟,次謹信,汎愛眾,而親仁,有餘力,. 則學文。 入則孝. 父母呼,應勿緩。父母命,行勿懶。父母教,須敬聽。父母責,. 須順承。
 • [儒] 弟子規全文、動畫下載、教材下載、釋解(重建品德教育,大人小孩都要 ...

  【弟子規全文】. 總敘弟子規,聖人訓,首孝弟,次謹信,汎愛眾,而親仁,有餘力,則學文。 入則孝父母呼,應勿緩。父母命,行勿懶。父母教,須敬聽。父母責,須順承。
 • 《弟子规》全文及解读

  篇第六条:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。” ... 贾存仁修订改编,并改名为〈弟子规〉,是启蒙养正,教育子弟敦伦尽份防邪存诚,养 ...