Enable Copy - Chrome 線上應用程式商店 - Google Chrome,遇到限制复制粘贴和右键的网页是不是很头痛?安装这个插件后,点下插件按钮就能解决了~ 提示: 1. 需要解除限制时,点击Enable Copy图标,此时图标会从浅灰色 ...