Capture2Text 免費OCR 文字辨識工具,支援90 種以上語言 ..., 而這篇就要推薦一個精巧好用的Capture2Text 免費OCR 文字辨識工具, ... 等七種語系,繁體中文需另外下載語言包(更多其他語系可點我查看)。